Agentura MARCO rozšířila spolupráci s BIBS – vysokou školou

Září 20, 2012

bibs

Navázali jsme na úspěšnou dosavadní spolupráci s BIBS – vysokou školou a od června pro našeho klienta realizujeme další projekty. Na začátku června jsme spustili kampaň na podporu bakalářských studijních programů na BIBS – vysoké škole.

V červnu jsme kampaň vedli několika komunikačními kanály – jednak prostřednictvím webových portálů, které se věnují pomaturitnímu vysokoškolskému studiu. Dalším kanálem byly newslettery a direct e-maily adresované cílové skupině letošních absolventů středních škol. Připravovali jsme jak textovou, tak grafickou podobu kampaně.

Během července a srpna, kdy každoročně klesá návštěvnost portálů, jsme se zaměřili na reklamní kampaň na sociální síti Facebook. Skrze fanpage BIBS – vysoká škola, kterou jsme zprovoznili, jsme se zaměřili na specifickou cílovou skupinu a efektivně jsme využili možnosti nejoblíbenější sociální sítě v ČR.

Na začátku srpna jsme spustili speciální microsite Jak na bakaláře, která doplňuje reklamu na Facebooku a rozšiřuje možnosti komunikačních kanálů pro BIBS – vysokou školu směrem k zájemcům o bakalářské studium. Kampaň pokračuje také během září a na začátku října.