Další prohloubení spolupráce světové sítě agentur BBN ve prospěch našich klientů

Květen 16, 2016

V prvním květnové týdnu se v hotelu Chateauform na předměstí Říma konalo pravidelné každoroční pracovní setkání majitelů agentur mezinárodní sítě BBN pod názvem BBN Owners‘ Conference. Tentokrát za účasti více jak dvou desítek managerů ze 14 členských agentur. MARCO reprezentovali tradičně oba majitelé Pavel a Petr Markovi.

„Jedním z hlavních bodů jednání bylo představení spolupráce mezi agenturami z různých zemí při řešení projektů pro klienty s mezinárodní působností a sdílení zkušeností z takové spolupráce pro další projekty“, uvedl Petr Marek. „Velmi nás těší, že se MARCO ve srovnání s ostatními členskými agenturami rozhodně neztratilo. Již v minulosti jsme se aktivně zapojili do mezinárodní spolupráce na projektech pro zahraniční klienty nebo jsme naopak sítě BBN využili pro projekty našich klientů. Aktuálně se bavíme replikaci některých našich velkých a úspěšných projektů z ČR do dalších zemí, do které bychom partnerské agentury zapojili“, dodává Petr Marek. To se týká například nových projektů pro Inoutic, P3 a některé naše další klienty.

Letošním motivem setkání byl celodenní workshop na téma „Problémy které aktuálně řešíte při realizaci vašich zakázek“ a „Jak zlepšit prezentaci sítě BBN. Výstupem diskusí ve třech pracovních skupinách bylo definování segmentů, ve kterých je BBN nejsilnější – má v nich osvědčené reference, vyzkoušené realizované marketingové postupy a viditelné výsledky. Ujasnění a definice těchto silných segmentů umožní podle Pavla Marka lepší zacílení obchodních aktivit agentur BBN. Pomůže k tomu i dohoda o zpracování podrobných případových studií z realizovaných zakázek v daných segmentech a jejich sdílení v rámci BBN pro jejich další využití. MARCO se na základě svých aktuálních referencí a realizovaných projektů zavázalo zpracovat případové studie z oblasti dopravy a logistiky.

„Výsledky společného workshopu považujeme za velmi plodné a prospěšné pro všechny členské agentury. Po dokončení této práce budeme mít k dispozici řadu návodů a ověřených postupů při řešení marketingových a obchodních problémů v různých zemích na světě. Použité benchmarky můžeme následně využít při tvorbě strategických plánů pro naše zákazníky a aplikovat je na našem trhu“, dodává Pavel Marek.

Na konferenci byly představeny také dva nové „přírůstky“ do rodiny BBN – agentura M&a z Austrálie a Iteo z Norska.

„Největším přínosem těchto setkání je osobní kontakt s majiteli partnerských agentur, sdílení zkušeností a podnětné debaty o příležitostech na jednotlivých trzích. Především kontakt s námi blízkými ekonomikami jako je Německo, Francie, Velká Británie nebo skandinávské země je pro nás velmi inspirativní“, hodnotí nedávnou pracovní setkání BBN Pavel Marek.