Jak ulovit zaměstnance: Rozsáhlá tisková kampaň pro Optaglio

Červenec 04, 2017
optaglio
Pozor! Stohy novin a časopisů v naší kanceláři nejsou sběr! Jsou to mediální výstupy z rozsáhlé náborové kampaně pro společnost Optaglio.

Není nábor jako nábor

Víte, co je to bezpečnostní hologram? Je to ochranný znak na bankovkách či dokladech. Společnost OPTAGLIO je světová jednička ve výrobě a vývoji těch nejpokročilejších. Za 25 let svého působení dodala stovky milionů hologramů úřadům, finančním institucím a dalším organizacím ve více než 50 zemích celého světa. Díky své pozici neustále roste, což sebou nese i jeden problém – nedostatek nových zaměstnanců.

A protože je to společnost česká, hledá zaměstnance primárně v Česku. Díky tomu jsme měli možnost realizovat zadání, které je v dnešní (digitální době) již spíše netypické – zajistit rozsáhlou náborovou kampaň v tištěných denících a časopisech.

Média a masmédia

Abychom oslovili co nejvíce potenciálních zaměstnanců, spojili jsme se s nejčtenějšími periodiky. Zároveň jsme museli brát zřetel na geografické cílení – firma sídlí ve středních Čechách, bylo tedy třeba vybrat tituly s možností segmentace dle krajů. Dalším hlediskem bylo cílení dle zájmů – jiné časopisy čtou projektoví manažeři a jiné grafici. Použitý mix titulů byl tedy opravdu pestrý, například:

5 + 2 Beroun, 5 + 2 Příbram, 5 + 2 Rokycansko, MF DNES, Lidové Noviny (oblast Praha, personální sekce), zveřejnění inzerátů na Jobdnes.cz, Metro (Praha + stř. Čechy), Reflex, Týden a Respekt.

Pro klienta jsou výsledkem noví zaměstnanci, pro nás jsou to stoly zaskládané kontrolními výtisky a mediálními výstupy. Papír je papír…