Jotun: Moderní dialog napříč světem

Home » Jotun: Moderní dialog napříč světem

Jak udržovat informované stovky zákazníků na světových trzích a posilovat jejich loajalitu ke značce? Prostřednictvím on-line a HTML Newsletteru.

Zadání/Cíl:

Dostali jsme za úkol vytvořit efektivní nástroj pravidelné přímé komunikace se zákazníky a partnery pro společnost Jotun Powder Coatings.

Popis řešení:

Prvním úkolem bylo dát dohromady databázi ze všech zemí. V České republice jsme přidali i kontakty na potenciální zákazníky, které jsme získali telefonickým monitoringem.

Následovala novinařina – sestavení struktury pravidelných rubrik Newsletteru, a grafika – on-line Newsletter na webových stránkách a HTML verze pro posílání e-mailem.

Jedním ze sedmi článků prvního čísla bylo i video – testování kvality vytvrzené barvy z laboratoře Jotun. Interně jsme zajistili kompletní tvorbu videa, od natočení přes střih, dabing i otitulkování. Video bylo také nejúspěšnější částí Newsletteru.

Následovaly překlady, včetně korektur v členských agenturách BBN a rozeslání prostřednictvím systému umožňujícího monitorování výsledků.

Výsledek:

Klient i zahraniční majitelé byli s naší prací velmi spokojení. V současné době pro tohoto klienta řešíme e-mail marketingové kampaně ve více než 15 zemích na třech světadílech.

Apsis Newsletter Pro