LeasePlan

Home » LeasePlan

Společnost LeasePlan byla založena v Nizozemí a zabývá se správou vozidel a vozových parků soukromých firem i státních institucí. Hlavními službami, které jsou poskytovány klientům, jsou operativní leasing a komplexní správa vozových parků. Česká pobočka společnosti LeasePlan byla založena v roce 1995. S téměř 20 000 spravovanými vozidly je jedničkou na českém trhu operativního leasingu.

Zadání / Cíl:

Cílem kampaně bylo oslovení firemních zákazníků s potenciálem využití služby outsourcingu zaměřenou na správu firemního vozového parku. Měřítkem úspěchu byl počet dohodnutých osobních obchodních schůzek. Cílovou skupinu tvoří finanční ředitelé společností a manažeři, kteří rozhodují o investicích do pořízení a správy firemních automobilových flotil.

Popis kampaně:

Kampaň měla název „Poznejte skutečné výhody operativního leasingu“. Jak napovídá samotný název, kampaň komunikovala výhody služeb poskytovaných společností LeasePlan Česká republika v oblasti operativního leasingu. Základem celé Account Based Marketingové strategie bylo rozšíření stávající obchodní databáze o další potenciální firmy na trhu. Následně probíhalo více fází komunikace integrovanou formou za použití kombinace nástrojů direct mail, www microsite, tipovací soutěž, telemarketing zajištěný call centrem. Kampaň byla doplněna reklamními bannery v PPC formátu na vybraných internetových serverech. Klíčovým prvkem kampaně byl databázový modul, který eviduje on-line v reálném čase interakce a aktivity cílové skupiny.

Výsledek:

103× požadavek na schůzku s obchodním zástupcem
35× požadavek na cenovou nabídku
113× potenciálních zájemců o schůzku v budoucnu

Statistiky návštěvnosti www Microsite podle Google Analytics:

Ze statistiky návštěvnosti vyplývá, že stránku navštívilo podobu kampaně téměř 19 tisíc návštěvníků, z nich 28,9 % setrvalo na stránkách. Tito návštěvníci na stránkách zůstali v průměru více než 2 a čtvrt minuty.
30,2 % návštěvníků z těch, kteří setrvali na stránkách, se na stránky znovu vrátilo
Kampaň byla vyhlášena v „Brand Management Awards 2010″ v rámci celé korporace LeasePlan N.V. jako nejlepší kampaň roku! Výsledkem je potenciál přírůstku do portfolia vozového parku v řádu několika set vozů.

leaseplan