Pomáháme developerské špičce P3 Logistic Parks rozvíjet byznys v ČR

Listopad 30, 2015

Společnost P3, vlastník, developer a správce průmyslových nemovitostí s celoevropskou působností, se rozhodla podpořit rozvoj svých obchodních aktivit v České republice originální marketingovou kampaní. Pro zajištění marketingové podpory si na základě předloženého konceptu zvolila ve výběrovém řízení naši agenturu.

Cílem naší spolupráce je komplexní podpora v oblasti business developmentu. K tomu budeme využívat jednak naše zkušenosti z podobných projektů, ale také se můžeme opřít o know-how sdílené v rámci celosvětové sítě agentur BBN. Konkrétně se v tomto případě jedná o procesní metodiku C-map. Tento proces je navržený tak, aby dobře zmapoval strategické cíle a potřeby klienta a promítl je do praxe při realizaci kontaktní marketingové kampaně.

O řízení a průběžné vyhodnocování úspěšnosti kampaně se stará program automatizovaného marketingu SALESmanago, jehož je MARCO autorizovaným distributorem. Nedávno spuštěná kontinuální kampaň, při které kreativně využíváme mix různých komunikačních nástrojů, vykazuje zatím velmi dobré výsledky.

Součástí projektu bylo i vytvoření webové stránky s úspěšnými případovými studiemi zákazníků P3. Podívat se na ni můžete zde.