Pomáháme developerské špičce P3 Logistic Parks rozvíjet byznys v ČR

Listopad 30, 2015

Společnost P3, vlastník, developer a správce průmyslových nemovitostí s celoevropskou působností, se rozhodla podpořit rozvoj svých obchodních aktivit v České republice originální marketingovou kampaní. Pro zajištění marketingové podpory si na základě předloženého konceptu zvolila ve výběrovém řízení naši agenturu.

Cílem naší spolupráce je komplexní podpora v oblasti business developmentu. K tomu budeme využívat jednak naše zkušenosti z podobných projektů, ale také se můžeme opřít o know-how sdílené v rámci celosvětové sítě agentur BBN. Konkrétně se v tomto případě jedná o procesní metodiku BBN Navigator. Tato obsahuje v podstatě komplexní Account Based Marketing proces, který zmapoval strategické cíle a potřeby klienta a promítl je do praxe při realizaci ABM kampaně.

O řízení a průběžné vyhodnocování úspěšnosti kampaně se stará jedna z cloudových aplikací pro automatizaci marketingu, které MARCO pro své multikanálové komunikační kampaně využívá. Aplikace propojuje marketingové a sales týmy na straně klienta, obsluhuje pečlivě segmentované kontaktní listy a slouží jako CRM řešení pro operátory call centra. Jen díky této technologii můžeme zvládnout efektivně práci s velkým množstvím ledů a fungovat dle zásad ABM. Nedávno spuštěná kontinuální kampaň, při které kreativně využíváme mix různých digitálních i offline komunikačních nástrojů, vykazuje zatím velmi dobré výsledky.
Součástí projektu bylo i vytvoření kampaňové mikro stránky s úspěšnými video case studies zákazníků P3.