Pořádali jsme tiskovou konferenci BUREAU VERITAS o certifikaci biopotravin

Březen 18, 2013

bv

Certifikační a inspekční společnost BUREAU VERITAS Czech Republic získala na konci roku 2012 akreditaci ministerstva zemědělství pro certifikaci biopotravin a ekologického zemědělství. Na kvalitu produktů ekologického zemědělství tak v České republice bude dohlížet společnost s téměř dvousetletou tradicí a pobočkami ve 140 zemích světa.

Začátek certifikace se společnost rozhodla oznámit prostřednictvím tiskové konference. Naši agenturu si vybrala díky našim zkušenostem na poli zemědělství (spolupracujeme s ministerstvem zemědělství na tradiční zářijové akci Měsíc biopotravin) a kontaktům na novináře píšící o potravinách a zemědělství. Tisková konference se konala 5. března ve vzdušných prostorách kavárny Černá labuť v pražské ulici Na poříčí.

Účastnili se jí ředitel české pobočky BUREAU VERITAS Jakub Kejval, manažerka divize Agri Iva Vrkočová, ředitel divize Certifikace Stanislav Moučka a Martin Leibl z Odboru ekologického zemědělství Ministerstva zemědělství ČR. Novinářům, kterých do prostor navržených světovou architektkou Evou Jiřičnou přišly téměř dvě desítky, představili jednotliví řečníci problematiku certifikace biopotravin a výhody certifikace společností BUREAU VERITAS.

Těmi jsou hlavně bohaté mezinárodní zkušenosti v oblasti certifikace bioproduktů, biopotravin a ekologického zemědělství. V Evropě se BUREAU VERITAS aktivně podílí na kontrole především ve Francii, Švýcarsku, Německu, Velké Británii a Slovinsku. Znalosti a zkušenosti na českém trhu v oblasti zemědělství jsou prokázány vedoucím postavením v kontrolách zemědělských komodit, například obilí a olejnin.

Po tiskové konferenci na novináře čekalo drobné občerstvení připravené z biopotravin. „Naším cílem bylo informovat o naší nové službě především ekologické zemědělce. V tuto chvíli se dá říct, že s průběhem i výsledky tiskové konference jsme spokojení,“ uvedla marketingová manažerka BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC Miroslava Jůnová.