Auto Pokorný Motors (Hyundai) – Marketingová automatizace

Projekt zahrnoval implementaci komplexního marketingového cloudu SALESmanago a jeho provázání jak s firemními procesy, tak s marketingovými kampaněmi.

Pozvánky na servisní akce, řízení remarketingu a PPC kampaní, tvorba newsletterů, práce s databází. Vše v jednom rozhraní marketingového cloudu.

Naše agentura patří mezi jednu z mála, která je schopná tyto nástroje pro Marketing Automation nejen implementovat, ale i zajistit veškerou další činnost, včetně strategických konzultací a kreativy.

Více naleznete na našem webu www.automatizovanymarketing.cz