Konica Minolta – Automatizovaný marketing

Projekt Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.

1sm2
Konica Minolta nabízí v České republice vlastní, perfektně vyškolený tým servisních techniků, který pokrývá celou ČR a rychle a spolehlivě reaguje na náročné požadavky našich zákazníků.
Konica Minolta představuje nový softwarový produkt pro práci s dokumenty. Usnadní vám výměnu informací i dokumentů, nabídne snadnější orientaci a zároveň zvýrazně zefektivní pracovní procesy ve firmě. Vše maximálně jednoduše.

Cíl kampaně:

Cílem kampaně bylo rozšíření portfolia klientů lepším zacílením marketingové komunikace, přesnější segmentace stávajících i potenciálních zákazníků a efektivní lead nurturing.
Naše práce zahrnovala konzultace s klientem a následné vytvoření strategie a plánu pro využití automatizovaného marketingu, tak aby splňoval definované požadavky a cíle klienta. V rámci realizace jsme implementovali systém a dle specifických potřeb klienta nastavili marketingový cloud (SALESmanago). Součástí projektu bylo vyškolení pracovníků, kteří se systémem aktivně pracují, aby jej dokázali efektivně využívat pro zvýšení úspěšnosti získávání nových obchodních případů.
V rámci této konkrétní marketingové kampaně jsme vytvořili sady kreativních newsletterů rozesílaných přes nástroj automatizovaného marketingu na databázi stávajících klientů, ale i novým potenciálním klientům.
Na základě požadavků klienta jsme nastavili automatizační pravidla pro mailing včetně pop-up okna nebo pravidel pro hodnocení bonity kontaktů na základě jejich aktivity.
V rámci naší spolupráce stále poskytujeme podporu a celkovou správu systému pro automatizovaný marketing a pomáháme s monitoringem a vyhodnocováním výstupů.

Web: www.firemniprocesy.cz

 

Správce dokumentů od Konica Minolta