GCE – Celosvětový rebranding

gce1

Rychlý růst společnosti, expanze na nových trzích a akvizice u nových společností nekontrolovaně měnila tvář společnosti. Byli jsme osloveni, abychom vytvořili novou vizuální identitu společnosti a zakotvili ji do uceleného manuálu. Po prvních setkáních se zákazníkem jsme společně došli k závěru, že je třeba se na zadání podívat ze širšího hlediska. Nakonec se zákazník rozhodl projít kompletním rebrandovým procesem, pro který jsme použili osvědčenou metodologii BBN s nástroji definovanými v Brand Asset Managementu.

2gce
3gce

Prvním úkolem bylo vytvoření nové struktury a hierarchie značek, které jsme přehledně uspořádali v Brand Portfoliu. Následovaly série workshopů sloužících k definici strategických ukazatelů společnosti, jako jsou firemní cíle, vize, mise a hodnoty. Nezbytnou a pravděpodobně i naší nejvíce obsáhlou prací bylo vytvoření nových grafických manuálů zahrnující kodifikaci značek zařazených v portfoliu společnosti a nové guideliny pro tvorbu grafických výstupů. Tyto podrobné návody slouží k tvorbě marketingových materiálů společnosti ve všech jejích světových pobočkách. Komplexní proces byl zakončen interními tréninky a školeními, jejichž cílem bylo seznámení všech zaměstnanců s novou identitou společnosti.

4gce

Výstupy rebrandového procesu:

- Brand Portfolio Organiser
- Brand Book
- Corporate Identity manuál značek
- Guidelines pro tvorbu vizuálních výstupů
- Video prezentující rebrandový proces
- Školící materiály pro interní workshopy
- Office branding manuál