LeasePlan (akviziční kampaň SPZ)

Realizace integrované akviziční kampaně s kreativním self mailerem.

42