Případové studie – Sociální sítě

LinkedIn:

Sociální síť LinkedIn využíváme v posledních letech v komunikačních kanálech často, a to převážně pro B2B společnosti, které chtějí mluvit se svými potenciálními zákazníky. Témata, která komunikujeme, jsou například: webináře, případové studie, pozvánky na konference, infografiky, zvyšování povědomí o značce a zveřejňování odborných článků. Ke klientům přistupujeme individuálně a pro každého máme jiný návrh strategie.
V rámci zachování mlčenlivosti vám nemůžeme sdělit, u jakého klienta a na jaké téma máme dané prezentované výsledky. Ale co prozradit můžeme, je, že se jedná o níže vyjmenované klienty.

Siemens, Silon, Brother, Gemma, Dynamica, Rossum, Grow Czech a Oncomed.

SIEMENS_vysledky_kamapani

Facebook:

BBC Bircher
Pro firmu BBC Bircher Automation jsme připravili náborovou kampaň, pro kterou jsme vytvořili one-page microsite a využili facebookového profilu firmy. Na microsite jsme umístili chatbot a provázali tak sociální síť s webem. Na facebookové stránce společnosti došlo k vytvoření sekce „Kariéra“, kde jsme inzerovali veškeré pracovní pozice. Využili jsme placených kampaní, odkud jsme uživatele z Facebooku odkazovali pro více informací na web. Vymezili jsme skupiny ženy a muži, protože při A/B testování jsme vypozorovali, jaké nástroje konkrétně budou nejvíce fungovat a co nám přinese lepší výsledky.

Celkově byla kampaň velmi úspěšná a klient v ní kontinuálně pokračuje. Přes facebookový profil se přihlásilo na určité pracovní pozice napřímo sice pouhých 7 zájemců, ale díky spojení kampaně a webu dohromady se podařilo najít velké množství uchazečů a nových zaměstnanců. Firma BBC Bircher je s kampaní spokojená a pozoruje rozšiřující se povědomí o společnosti, například na pohovorech, kdy uchazeči často zmiňují, že se o volné pozici dozvěděli právě na základě naší kampaně přes sociální sítě.

Váhala a spol.
Pro firmu Váhala a spol. spravujeme účet na sociálních sítích, konkrétně facebookovou stránku. Zvolili jsme strategii a četnost příspěvků takovým způsobem, abychom zaujali co nejvíce uživatelů, kteří na stránce označí „To se mi líbí“ a získají tak větší povědomí o značce. Během necelých pěti let jsme dosáhli počtu 34 000 sledujících pomocí organického dosahu i za pomoci kampaní. Vytváříme originální a kreativní obsah, který má velký organický dosah, ale také používáme propagaci pro určitou lokalitu vzhledem ke konkrétní akci na pobočkách nebo z důvodů hledání nových zaměstnanců.