MBG

Příprava, organizace a realizace eventu při příležitosti firemního výročí (20 let).