Automatizovaný marketing – FORD KAČMÁČEK

Projekt FORD KAČMÁČEK

Ford Kačmáček – společnost K+K Autoservis Czech je autorizovaným opravcem a prodejcem automobilů značky Ford.

Firma K+K Autoservis – Ford Kačmáček vznikla v roce 1990. Od počátku svého působení na trhu nabízela komplexní služby v oblasti oprav a údržby osobních a lehkých užitkových vozidel všech značek s maximálním důrazem na kvalitu poskytovaných služeb a osobní přístup k zákazníkovi. Cílem společnosti je poskytnout služby na profesionální úrovni prostřednictvím vyškolených prodejců, techniků a mechaniků.

Cíl kampaně:

Cílem kampaně bylo rozšíření portfolia klientů lepším zacílením marketingové komunikace, přesnější segmentace stávajících i potenciálních zákazníků a efektivní lead nurturing.
Naše práce zahrnovala konzultace s klientem a následné vytvoření strategie a plánu pro využití automatizovaného marketingu, tak aby splňoval definované požadavky a cíle klienta. V rámci realizace jsme implementovali systém a dle specifických potřeb klienta nastavili marketingový cloud (SALESmanago). Součástí projektu bylo vyškolení pracovníků, kteří se systémem aktivně pracují, aby jej dokázali efektivně využívat pro zvýšení úspěšnosti získávání nových obchodních případů.
V rámci této konkrétní marketingové kampaně jsme vytvořili sady kreativních newsletterů rozesílaných přes nástroj automatizovaného marketingu na databázi stávajících klientů, ale i novým potenciálním klientům.
Na základě požadavků klienta jsme nastavili automatizační pravidla pro mailing včetně tvorby formulářů a pop-up oken nebo pravidel pro hodnocení bonity kontaktů na základě jejich aktivity.
V rámci naší spolupráce stále poskytujeme podporu a celkovou správu systému pro automatizovaný marketing a pomáháme s monitoringem a vyhodnocováním výstupů.

Web: www.fordkacmacek.cz nebo www.kacmacek.cz

Vyjádření klienta:

Chtěl bych za naši společnost vyjádřit maximální spokojenost se systémem SALESmanago i s dalšími službami, které se týkají servisu a poradenství. Oceňujeme přehlednost nástroje automatizovaného marketingu SALESmanago a jeho srozumitelnost. Využíváme ho jako výborný nástroj pro propojení marketingu s obchodem, přičemž nám generuje nové potencionální klienty. Tento produkt považuji za velmi sofistikovaný. Nezanedbatelným je ale i osobní přístup Marco a vstřícnost při řešení našich specifických požadavků, bez kterého by byl systém „jen“ softwarovým nástrojem.

Karel Kačmáček
Jednatel společnosti