Automatizovaný marketing – MBK Consulting

Projekt MBK Consulting, s.r.o.

1ref1
MBK Consulting je moderní, dynamická společnost, která se velmi rychle a flexibilně přizpůsobuje měnícím se požadavkům klientů. MBK Consulting se profiluje jako profesionální poradenská firma pro konzultační, inspekční a školící činnost.

Cíl kampaně:

Cílem kampaně bylo rozšíření portfolia klientů lepším zacílením marketingové komunikace, přesnější segmentace stávajících i potenciálních zákazníků a efektivní lead nurturing.
Naše práce zahrnovala konzultace s klientem a následné vytvoření strategie a plánu pro využití automatizovaného marketingu, tak aby splňoval definované požadavky a cíle klienta. V rámci realizace jsme implementovali systém a dle specifických potřeb klienta nastavili marketingový cloud (SALESmanago). Součástí projektu bylo vyškolení pracovníků, kteří se systémem aktivně pracují, aby jej dokázali efektivně využívat pro zvýšení úspěšnosti získávání nových obchodních případů.
V rámci této konkrétní marketingové kampaně jsme vytvořili sady kreativních newsletterů rozesílaných přes nástroj automatizovaného marketingu na databázi stávajících klientů, ale i novým potenciálním klientům.
Na základě požadavků klienta jsme nastavili automatizační pravidla pro mailing nebo pravidel pro hodnocení bonity kontaktů na základě jejich aktivity.
V rámci naší spolupráce stále poskytujeme podporu a celkovou správu systému pro automatizovaný marketing a pomáháme s monitoringem a vyhodnocováním výstupů.

Web: www.mbk.cz