Automatizovaný marketing – P3 Parks Properties

Projekt PointPark Properties s.r.o. - P3

1ref14
P3 je vlastník, developer a správce evropských logistických nemovitostí.

Společnost P3 se zaměřuje na poskytování prvotřídních služeb svým klientům v perfektně situovaných, vysoce kvalitních budovách. Všechny nemovitosti, které P3 staví, jsou šetrné k životnímu prostředí a odpovídají nejvyšším mezinárodním standardům.

Do portfolia P3 o rozsahu 3 mil. m² v rámci 9 zemí nyní spadá 145 logistických nemovitostí a společnost dále disponuje pozemky o rozloze více než 1,3 mil. m², které jsou určené pro další rozvoj a výstavbu.

Cíl Kampaně

Cílem kampaně bylo rozšíření portfolia klientů lepším zacílením marketingové komunikace, přesnější segmentace potenciálních zákazníků a efektivní lead nurturing.
Naše práce zahrnovala konzultace s klientem a následné vytvoření strategie a plánu pro využití automatizovaného marketingu, tak aby splňoval definované požadavky a cíle klienta. V rámci realizace jsme implementovali a dle specifických potřeb klienta nastavili marketingový cloud (SALESmanago). Součástí projektu bylo vyškolení pracovníků, kteří se systémem aktivně pracují, aby jej dokázali efektivně využívat pro zvýšení úspěšnosti získávání nových obchodních případů. Systém je také napojen na B2B call centrum, které aktivně pracuje s daty, konverzními trychtýři a předává aktuální „žhavé“ Leady přímo obchodním zástupcům.
V rámci této konkrétní marketingové kampaně jsme vytvořili sady kreativních newsletterů rozesílaných přes nástroj automatizovaného marketingu na databázi stávajících klientů, ale i novým potenciálním klientům.
Na základě požadavků klienta jsme nastavili automatizační pravidla pro mailing včetně tvorby formulářů a pop-up oken nebo pravidel pro hodnocení bonity kontaktů na základě jejich aktivity.
V rámci naší spolupráce stále poskytujeme podporu a celkovou správu systému pro automatizovaný marketing a pomáháme s monitoringem a vyhodnocováním výstupů.

Součástí kampaně bylo také vytvoření nové landing page P3story.cz s prezentací hlavních benefitů spolupráce formou úspěšných příběhů stávajících klientů P3. Pro tuto stránku jsme vytvořili animované video, zpracovali případové studie ke každému z šesti komunikovaných benefitů a natočili jsme referenční videa.

Web: www.p3story.cz nebo www.p3parks.com

P3Story.cz   Buďte úspěšní díky našim logistickým parkům
P3_Story_nws1_webversion