Automatizovaný marketing – Raben Logistics Czech s.r.o

projekt Raben Logistics Czech s.r.o

Raben Group působí na evropském trhu více než osmdesát let a nabízí komplexní logistické služby. Pobočky společnosti jsou umístěny v 10 evropských zemích: Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Nizozemí, Německo, Litva, Lotyšsko, Polsko, Slovensko, Ukrajina.

Cíl kampaně:

Cílem kampaně bylo rozšíření portfolia klientů lepším zacílením marketingové komunikace, přesnější segmentace i potenciálních zákazníků.
Naše práce zahrnovala konzultace s klientem a následné vytvoření strategie a plánu pro využití automatizovaného marketingu, tak aby splňoval definované požadavky a cíle klienta. V rámci realizace jsme implementovali automatizovaný marketing SALESmanago a dle specifických potřeb klienta nastavili marketingový cloud (SALESmanago). Součástí projektu bylo vyškolení pracovníků, kteří se systémem aktivně pracují, aby jej dokázali efektivně využívat pro zvýšení úspěšnosti získávání nových obchodních případů.
V rámci této konkrétní marketingové kampaně jsme vytvořili sady kreativních newsletterů rozesílaných přes nástroj automatizovaného marketingu na databázi stávajících klientů, ale i novým potenciálním klientům.
Na základě požadavků klienta jsme nastavili automatizační pravidla pro mailing včetně tvorby formulářů nebo pravidel pro hodnocení bonity kontaktů na základě jejich aktivity.
V rámci naší spolupráce stále poskytujeme podporu a celkovou správu systému pro automatizovaný marketing a pomáháme s monitoringem a vyhodnocováním výstupů.

Web: www.ceskarepublika.raben-group.com

 

Raben je fresh   Tuzemská distribuce čerstvých produktů   Služby – Raben Logistics   Logistika čerstvých produktů   Služby – Raben Logistics   Služby   Raben Logitics   Raben