Automatizovaný marketing – Veletrhy Brno, a.s.

Projekt Veletrhy Brno, a.s. - Výstavba expozic a služby

Společnost Veletrhy Brno nabízí vystavovatelům a klientům v rámci úseku Realizace expozic a servis komplexní výstavářský servis, který je spojen s účastí firem na veletrzích a výstavách v ČR i ve světě. Dokáží navrhnout a zrealizovat jakýkoliv interiér nebo showroom. Kdekoliv, kdykoliv.

Cíl kampaně:

Cílem kampaně bylo rozšíření portfolia klientů lepším zacílením marketingové komunikace, přesnější segmentace stávajících i potenciálních zákazníků a efektivní lead nurturing.
Naše práce zahrnovala konzultace s klientem a následné vytvoření strategie a plánu pro využití automatizovaného marketingu, tak aby splňoval definované požadavky a cíle klienta. V rámci realizace jsme implementovali systém a dle specifických potřeb klienta nastavili marketingový cloud (SALESmanago). Součástí projektu bylo vyškolení pracovníků, kteří se systémem aktivně pracují, aby jej dokázali efektivně využívat pro zvýšení úspěšnosti získávání nových obchodních případů.
V rámci této konkrétní marketingové kampaně jsme vytvořili sady kreativních newsletterů rozesílaných přes nástroj automatizovaného marketingu na databázi stávajících klientů, ale i novým potenciálním klientům.
Na základě požadavků klienta jsme nastavili automatizační pravidla pro mailing včetně tvorby formulářů a pop-up oken nebo pravidel pro hodnocení bonity kontaktů na základě jejich aktivity.
V rámci naší spolupráce stále poskytujeme podporu a celkovou správu systému pro automatizovaný marketing a pomáháme s monitoringem a vyhodnocováním výstupů.

Web: www.bvv.cz

Vyjádření klienta:

Systém automatizovaného marketingu nám výrazně usnadnil cílenou komunikaci se zákazníky. Umožnil nám oslovit efektivně zákazníky ve správný okamžik a nabídnout jim naše služby tehdy, kdy o nich zrovna uvažují.
Díky dobrému nápadu na začátku a profesionálnímu přístupu agentury Marco při zavadění a laděni systému dnes využíváme nástroje automatizovaného marketingu jako standardní nástroj pro naši práci.

Děkuji za dosavadní spolupráci.

Ing. Tomáš Moravec
Ředitel úseku Realizace expozic

 

BVV_Newsletter_600px_navrh_mp_06