Spearhead Czech – Interní komunikační manuál

Mezinárodní zemědělská společnost Spearhead působí v České republice už téměř dvacet let, doposud jí však zcela chyběla strategie interní komunikace. Proto nás firma oslovila s projektem zhotovení interního komunikačního manuálu, který by zaměstnancům jasně předával poselství o postavení a hodnotách společnosti a pomohl budovat značku Spearhead.

Začali jsme rozsáhlým workshopem s představiteli firmy, který pomohl porozumět značce Spearhead nejen nám, ale i jim samotným. Hloubková analýza značky nám umožnila stvořit brand story, tedy příběh, který stojí v pozadí značky a vyjadřuje její smysl. Definovali jsme sedm klíčových hodnot společnosti, které se projevují ve všem, co Spearhead v České republice dělá, a dále usilujeme o to, aby je zaměstnanci společnosti postupně „vstřebali“ a přijali za své. Příběh značky, hodnoty společnosti, pravidla firemní komunikace a další jsme shrnuli v uceleném Komunikačním manuálu pro zaměstnance skupiny Spearhead Czech.

Jelikož je Spearhead firma s velmi komplexní strukturou, bylo dále potřeba ujasnit strukturu značek. Použití loga a dalších grafických prvků jsme pak ukotvili v novém logomanuálu. Pro externí komunikaci jsme firmě vytvořili silný claim vyjadřující hodnoty značky.