Školení v MARCO pokračují

Září 03, 2014

oplzz

Druhým rokem pokračujeme ve vzdělávacím projektu, který nám umožnil operační program Evropské unie pro lidské zdroje a zaměstnanost. Za letošní rok se členové našeho týmu účastnili desítek odborných školení, externích i interních. Udržujeme si tím přehled o aktuálním dění v naší branži, a to je v přívalu zakázek a práce pro naše klienty důležité, ne-li klíčové.

Svět reklamy a marketingu se neustále proměňuje a vedle trendů je v něm také spousta slepých uliček. Vzdělávání nám slouží i k tomu, abychom trendy a slepé uličky od sebe dokázali rozpoznat.

Odborné znalosti a dovednosti jsou sestaveny tak, aby se každému členovi MARCO BBN dostalo školení v tom, co potřebuje ke své práci a k rozvoji vlastních schopností. Většina z odborných školení je prakticky orientovaná, nabyté znalosti a dovednosti si tak můžeme hned osvojit v praxi.

Vedle odborných znalostí se školíme také na soft skills – umění prezentace, vedení a řízení lidí, strategické řízení lidských zdrojů apod. Součástí projektu jsou také každotýdenní kurzy anglického jazyka v několika úrovních pokročilosti a školení našich vlastních interních lektorů.