Vzděláváme se za podpory Evropské unie

Říjen 11, 2019

Účastníme se projektu Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti MARCO reklamní agentura, spol. s.r.o. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013934.

Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Marco, reklamní agentura je možné díky financování Evropské unie, čehož si velmi vážíme.

Cílem projektu je zvýšit znalosti, dovednosti a klíčové kompetence pracovníků Marco.

 

projekt_eu