Zapojte do tvorby marketingové strategie i své zaměstnance!

Únor 18, 2016

Možná jste to taky zažili: lámete si hlavu s tím, jaké jméno vybrat pro očekávaného potomka a nemůžete se shodnout. Každý z rodičů má toho svého favorita, na kterém trvá. Do toho babičky a dědečci – a najednou projde kolem strýček z druhého kolene a utrousí koutkem úst jméno, na které by si nikdo ani nevzpomněl, ale které nadchne všechny…

Ne, že by to bylo v marketingu takto jednoduché, ale princip je podobný. Někdy může být tzv. „tunelové vidění“ velkou překážkou například pro stanovení správné komunikační strategie, výběru nové obchodní značky, sloganu, loga atd. To je vhodná chvíle na zapojení zaměstnanců do tvorby firemní strategie. Nechte je promluvit!  Dost často mají nápady a postřehy, o kterých ani netušíte.

Osvědčenou formou jsou konzultační workshopy s malými skupinami zaměstnanců, které pro naše klienty stále častěji pořádáme. Máme metody a techniky, jak z účastníků takových interaktivních setkání dostat důležité podněty pro naplánování marketingové strategie. Často totiž vidí realitu ze své úrovně a z každodenní praxe zcela odlišně, než ji vidí management. Jinak vnímají silné a slabé stránky společnosti, mají jinak poskládané priority, řeší jiné problémy.

Zapojení zaměstnanců z různých úrovní a firemních útvarů má ale ještě jeden velmi zásadní pozitivní dopad. Ve finálním návrhu strategie se tak zvaně „najdou“ a budou ji považovat za svoji – protože se na ni podíleli.

Pořádáme konzultační workshopy cíleně orientované na upřesnění marketingové strategie, zacílení komunikačních kampaní, branding, rebranding, lead generation a na další specifická témata.

IMG_2760IMG_2739IMG_2561Analyza